Monday, March 4, 2013

Widgets

Teknologi Agro - Penternakan Lembu Integrasi

Views:


Info ringkas berkaitan Penternakan Lembu Integrasi:

Satu lagi ciri yang terdapat pada PINTAR ialah sistem ragutan yang berpusingan mengikut amalan yang telah ditetapkan. Misalnya, kawasan seluas 400 hektar selesai diragut sepenuhnya dalam tempoh 90 hari atau tiga bulan. Ini hanya boleh dilaksanakan dengan menggunakan sistem pagar elektrik yang efektif. Dari sudut ekonomi, kita dapati kedua-dua bidangusaha, iaitu bidangusaha penghasilan sawit dan penternakan lembu pedaging, menjadi lebih cekap dan menguntungkan (win-win situations), kesan daripada pengoptimaan penggunaan sumber yang terdapat di dalam kedua-dua bidangusaha tersebut. Sumber-sumber yang dimaksudkan ialah tanah, tenaga buruh dan kemudahan ladang yang berkaitan, seperti tangki bertrailer dan jentani.

Lain-lain artikel berkaitan Penternakan Lembu Integrasi:

http://harizamrry.wordpress.com/2007/12/12/panduan-menternak-lembu-pedaging-secara-intergrasi-di-ladang-tanaman-kekal/
http://zakifarmtemerloh.blogspot.com/2012/05/mari-bersama-jadikan-pahang-sebagai.html

Lain-lain video berkaitan Penternakan Lembu Integrasi: http://www.youtube.com/watch?v=7RZUiS8uv2I
http://www.youtube.com/watch?v=Wi4NEKT9sU8

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...