Wednesday, February 13, 2013

Widgets

Teknologi Agro - Belut

Views:
Belut merupakan salah satu produk perikanan yang cukup terkenal. Selain untuk tujuan masakan, faktor peningkatan kadar permintaan kadar pengeluaran haiwan ini. Aktiviti ternakan belut merupakan satu alternative yang dapat mengurangkan kebergantungan manusia terhadap alam semula jadi.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...