Wednesday, February 13, 2013

Widgets

Teknologi Agro - Itik

Views:
Aspek pemilihan baka amat penting, ia perlu dilakukan dengan berhati-hati kerana pemilihan baka adalah faktor penting untuk menentukan pengeluaran telur yang berkualiti. Di Malaysia, antara baka yang sesuai adalah kacukan ‘Khaki Champbell’ dari Thailand, Taiwan dan Australia. Jenis ‘Khaki Champbell’ merupakan salah satu jenis yang paling produktif masa kini berbanding dengan itik jenis lain seperti ‘Indian Runners’ dan ‘Taiwan Tsaiya’. Untuk mendapatkan telur itik yang berkualiti dan baik, maka ciri-ciri pemilihan baka perlu dilihat secara terperinci.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...