Monday, February 25, 2013

Widgets

Teknologi Agro - Fidlot dan Ladang Integrasi

Views:
Objektif - Membangun industri lembu daging secara Integrasi - Menternak ternakan ruminan secara tersusun mengikut zon yang ditetapkan - Meningkatkan mutu ternakan tempatan melalui pembiakan terancang. - Membangun program fidlot dengan kos minima. - Memajukan penternak ruminan kecil yang berdaya saing dan produktif kearah komersil. - Mengurus ternakan berkeliaran untuk mengurangkan masalah sosial Sistem Menternak. - Menternak lembu integrasi dalam ladang kelapa sawit. - Menternak kerbau berkelompok di kawasan padang ragut dan pinggiran ladang sawit. - Menternak secara fidlot. - Pawah tradisional dan komersil. - Menternak kambing susu dan kambing pedaging dan bebiri - Pengurusan ternakan terbiar.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...