Monday, February 25, 2013

Widgets

Teknologi Agro - Industri Asas Tani

Views:
Bagi merealisasikan pembangunan Industri Asas Tani tersebut, dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9), Kerajaan telah menggariskan lima (5) Teras Dasar seperti berikut: •Meningkatkan pengeluaran pertanian termasuk penerokaan sumber baru dengan penyertaan sektor swasta yang lebih besar; •Mengembangkan aktiviti pemprosesan berasaskan pertanian dan kepelbagaian produk; •Memperkukuhkan pemasaran dan rangkaian global; •Meningkatkan pendapatan petani, penternak dan nelayan; dan •Menambahbaik sistem penyampaian perkhidmatan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...