Sunday, February 3, 2013

Widgets

Teknologi Agro - Keselamatan Makanan

Views:
FoSIM atau Food Safety Information System of Malaysia (Import) merupakan satu sistem maklumat pintar berasaskan web yang dibangunkan untuk memperkukuhkan sistem pengurusan pengawasan keselamatan makanan bagi memastikan makanan yang dijual di Malaysia adalah selamat. Sistem ini berantara-muka dengan Sistem Maklumat Kastam (SMK) yang membolehkan pengimport, agen dan Pegawai Kementerian Kesihatan menguruskan aktiviti pengimportan makanan secara elektronik dan menggunakan pendekatan berasaskan risiko (risk based approach) dalam menentukan bahaya dalam makanan import.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...